شماره تماس : 22466894 - 021
جشن گلریزان

جشن گلریزان

به حول و قوه ی الهی و به همت خیرین گرامی در به مناسبت اعیاد ربیع در جشن گلریزان میزبان قدوم شما مهربانان بودیم . تا یاری گر 5 نوع عروس باشیم .

و به همت شما مهربانان مبلغ 20 میلیون تومان جمع آوری شده و همچنان 5 میلیون تومان دیگر نیازمندیم و در انتظار مهربانی شما هستیم .