شماره تماس : 22466894 - 021
گزارش عملکرد فصلی پاییز 97

گزارش عملکرد فصلی پاییز 97

پرداخت وام 45 مورد به مبلغ صد و سی و هشت میلیون
جهزیه 43 مورد به مبلغ صد و پنجاه و هفت میلیون
پخش ارزاق 240 سبد به مبلغ چهل و دو میلیون
دیه 1مورد به مبلغ یک میلیون و چهارصد
درمان 84 مورد به مبلغ شانزده میلیون
کمک به معیشت و پرداخت بدهی افراد نیازمند سه میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار
کاریابی 57 نفر از 72 نفر از مراجعان حضوری مشغول به کار شده اند .
کمکهای غیر نقدی شامل البسه نو 283 مورد ، وسایل منزل 540 مورد ، 14 راس گوسفند ، 111 راس مرغ ، 120 پرس غذا ، ارزاق متفرقه 41 مورد
جمعا به مبلغ چهل و هشت میلیون وچهارصدو چهل و پنج هزار

جمع کل خدمات :
438،529،000 تومان