شماره تماس : 22466894 - 021
ارزاق و مایحتاج

ارزاق و مایحتاج

تامین قوت روزانه خانواده ها، براساس نیاز سرانه خانواده و به شرح دفاتر تنظیمی از “مرکز توزیع و ارائه خدمات” شامل برنج، روغن، حبوبات، میوه فصل، موادشوینده، گوشت گرم، ماهی، شیرینی و آجیل شب عید” تامین پوشاک و کفش دو نوبت در سال در پیش از نوروز و همزمان با بازگشائی مدارس و نوشت افزار یک نوبت در سال و سایر اقلام مورد نیاز برابر درخواست آنان و تائید خیریه انجام میشود

بهداشت و درمان

بهداشت و درمان

تامین قوت روزانه خانواده ها، براساس نیاز سرانه خانواده و به شرح دفاتر تنظیمی از “مرکز توزیع و ارائه خدمات” شامل برنج، روغن، حبوبات، میوه فصل، موادشوینده، گوشت گرم، ماهی، شیرینی و آجیل شب عید” تامین پوشاک و کفش دو نوبت در سال در پیش از نوروز و همزمان با بازگشائی مدارس و نوشت افزار یک نوبت در سال و سایر اقلام مورد نیاز برابر درخواست آنان و تائید خیریه انجام میشود

ازدواج و جهیزیه

ازدواج و جهیزیه

تامین قوت روزانه خانواده ها، براساس نیاز سرانه خانواده و به شرح دفاتر تنظیمی از “مرکز توزیع و ارائه خدمات” شامل برنج، روغن، حبوبات، میوه فصل، موادشوینده، گوشت گرم، ماهی، شیرینی و آجیل شب عید” تامین پوشاک و کفش دو نوبت در سال در پیش از نوروز و همزمان با بازگشائی مدارس و نوشت افزار یک نوبت در سال و سایر اقلام مورد نیاز برابر درخواست آنان و تائید خیریه انجام میشود